Дошкольные организации города Караганды

Мини-центр №8


РУС 
Главная почта Контакты

Новости

Не размещено ни одной новости.


Фотогалерея 

¬изитт≥к карта

є27 ∆ЅЅќћ жанындағы шағын орталығы Қарағанды облысы, Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының , —атыбалдин көшес≥24үйдеорналасқан,телефоны 77-00-99 .

Ўағын орталыққа мектеп директоры ƒаупбаева  лара “өкенқызы басшылық жасайды.

Ўағын орталық қалалық б≥л≥м беру бөл≥м≥н≥ң 13.09. 2011ж є 717 бұйрығымен ашылып, ≥сөәрекет≥ 2011 жылы қазанның төрт≥нш≥ жұлдызында бастаған .Ўағын орталық 75 бала арналған. Ўағын орталықта 3 топ жұмыс ≥стейд≥, бұнда ек≥ топта балалар мемлекетт≥к т≥лде,б≥р топта орыс т≥л≥нде оқытып,тәрбиеленед≥.

Ўағын орталық є27 ∆ЅЅќћ мектепт≥ң типт≥к ғимаратында орналасқан, барлық жобалық талаптарға сай . џстық,суық сумен қамтамассыз ет≥лген, жылу, кәр≥з талаптарға сай. Ўағын орталық 10,5 сағат күн тәрт≥б≥нде, аптаның бес күн≥ жұмыс ≥стейд≥.

Ўағын орталық қатты,жұмсақ,шаруашылық заттармен қамтамассыз ет≥лген. ћатериалдық -техникалық базасы балалармен оқу тәрбие және сауықтыру шараларын өтк≥зу бойынша талаптарға сай. Ѕарлық топ жаңа жи?азбен қамтамассыздандырылған.ќрталықта медициналық кабинет, асхана, к≥р жууға арналған бөлме, музыка залы дене шынықтыру залымен б≥рге жасалған.


© 2008 Использование информации, размещенной на сайте, допускается только с письменного разрешения владельца сайта.
WS © 2008 Интернет-компания "Webstyle"
Разработка и поддержка веб-сайтов